NAC Breda-fans zeggen vertrouwen in bestuur op: "Geen verbetering"

Een spandoek tegen het beleid van NAC
Een spandoek tegen het beleid van NAC Foto: © BSR Agency

De supporters van NAC Breda hebben in een statement laten weten het vertrouwen in het bestuur op te zetten. Volgens meerdere supportersgroepen is er sinds de overname geen 'geen verbetering' bij de club uit Breda.

"NAC lijkt steeds verder af te dwalen van de gestelde visie en beoogde verbeteringen. NAC=Breda heeft een geweldige stap gezet door de club over te nemen. Alleen wordt steeds meer helder dat niet op alle plaatsen in onze mooie club de juiste mensen op de juiste plek zitten", zo begint het statement.

Er wordt vervolgens uitgelegd waarom de groepen dat vinden. Anderhal jaar geleden hebben de supporters, 'onder dwang' de supporterszetel binnen de Raad van Commissarissen tijdelijk opgegeven 'om het proces om te komen tot een nieuwe structuur niet te frustreren'. "We hebben dit toen gedaan om te zorgen dat de bestuurlijke organen voldoende weten hoe een club als NAC werkt en de visie van het NAC-publiek goed wordt vertegenwoordigd."

"Er werd afgesproken dat er een Klankbordgroep zou komen met een evaluatiemoment na anderhalf jaar in ruil voor het (tijdelijk) opgeven van onze supporterszetel. Dit op voorwaarde van regelmatige meetings en een constructieve samenwerking tussen de Klankbordgroep en de afgevaardigden vanuit de RvC. Anderhalf jaar later is er van die afspraken niet veel terecht gekomen", wordt er geoordeeld.

"Het in februari jl gestarte gesprek om te komen tot de teruggave van de supporterszetel heeft geleid tot de uitspraak dat er snel duidelijkheid komt en dat het allemaal ook goed zal komen. We zijn inmiddels bijna 3 maanden verder en blijkbaar hebben ze elkaar nog steeds niet kunnen spreken over dit thema."

Volgens de supporters zijn de bestuurders van de club (STAK en RvC) 'onzichtbaar'. "De verbinding tussen club en supporters is nog niet eerder zo slecht geweest. Naar aanleiding van de meetings van de Klankbordgroep met de dagelijkse leiding van NAC, Eric Matijsen en Edgar Mol (overleggen die wél goed verlopen, zelfs als we het niet eens zijn) hebben we het vermoeden dat zij dezelfde ervaring hebben met STAK en RvC. De recent uitgebreid in de media verschenen situatie met de teammanager van ons eerste elftal hebben dat vermoeden bevestigd."

Er is volgens de fans sprake van een 'aaneenschakeling van onduidelijke en onbegrijpelijke besluiten die meer lijken te draaien om vriendjespolitiek en eigenbelang dan om het welzijn van NAC'. "We roepen niet op om de hele organisatiestructuur om te gooien. Het is echter wel tijd voor een flinke make-over met nieuwe gezichten, die met aandacht voor de juiste rolopvatting, een einde maken aan de huidige onveilige en niet bij een professioneel voetbalorganisatie passende werk- en samenwerkingscultuur", aldus de supporters.

Het statement is ondertekend door onder meer de B-side Rats, F7 Ultras en Breda Loco's.

Lees meer:
0 reacties